Valtice a okolí

Mezi Lednicí a Valticemi na Břeclavsku, v nejteplejší části země, se na téměř sto kilometrech čtverečních nachází největší přírodně krajinářský park v celé kontinentální Evropě. Byl vytvořen postupně od počátku 18. století do poloviny 19. století mocným rodem Liechtensteinů, jimž lednické panství patřilo.

Zahradu Evropy, jak se tomuto areálu také přezdívá, charakterizují lužní lesy, rybníky, zahrady, parky, skvostná zámecká architektura a řada romantických staveb. Že je takových míst na světě nemnoho, dokládá zařazení Lednicko-valtického areálu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Výchozím bodem do areálu jsou malebné Valtice, ležící při samé hranici s Rakouskem. Jejich dějiny jsou spjaty s Liechtensteiny, kteří si zde v období let 1391 až 1945 vybudovali majetkové a politické centrum moci. Hlavním sídlem rodu se stal zámek, jehož současnou podobu nechali majitelé vytvořit v letech 1643 až 1730 za účasti nejlepších architektů své doby. Vyrostla tak jedna z nejmohutnějších světských barokních staveb na Moravě, tvořená tříposchoďovou hlavní budovou o čtyřech křídlech a s mohutným věžovitým portálem. Krásný barokní a rokokový mobiliář doplňuje štuková výzdoba a nástěnná i nástropní výmalba. Zámek obklopuje terasovitě řešený park, za nímž se zvolna zvedá kopec Reistna.

Na jeho vrcholku stojí kolonáda, zmenšenina vídeňské Gloriette. Z vyhlídkové terasy nabízí krásné pohledy na známou siluetu Pálavských vrchů, za jasného počasí lze zahlédnout také Bílé Karpaty a velkou část rakouského území. Centrem Valtic je úhledné náměstí Svobody s neorenesanční radnicí, morovým sloupem, kašnou a barokním kostelem Nanebevzetí P. Marie. Chloubou města jsou také starobylé vinné sklepy – Křížový a Zámecký, kde už po staletí dozrávají zdejší vyhlášená vína.

Necelých sedm kilometrů od Valtic leží Lednice, další turistická perla areálu, jež láká k návštěvě především pohádkově krásným zámkem.Bývalé letní sídlo Liechtensteinů se rozkládá na místě středověkého hradu ze 13. století, posléze renesančního a barokního zámku. Současná podoba ve stylu anglické romantické novogotiky pochází z let 1846 až 1858. Reprezentační místnosti vynikají dřevařskou výzdobou jako jsou vyřezávaný strop a točivé schodiště knihovny. Nedílnou součástí zámku je tropický a subtropický skleník, jenž ve své době představoval technický zázrak.

K zámku přiléhá francouzská zahrada a rozlehlý park s velkým množstvím cizokrajných exotů, Zámeckým rybníkem s ostrovy propojenými mostky či vyhlídkovým Minaretem. Tato unikátní 62 metrů vysoká rozhledna v maurském slohu je největší stavbou tohoto druhu v mimoislámských zemích a naskýtá pěkné výhledy na široké okolí Lednice i do Dolnomoravského úvalu.

Další výlety nabízejí pěší a cykloturistické trasy po Lednicko – valtickém areálu. Můžeme tak navštívit třeba Belveder a Rendezvous u Valtic, Hraniční zámeček, Rybniční zámeček, Nový dvůr a Chrám tří Grácií v okolí rybniční soustavy mezi Lednicí a Valticemi, Lovecký zámeček a Janův hrad v blízkosti Lednice